Witold Buraczyński

Zawodowo związany jestem z budowaniem strategii i modeli biznesowych. Jako praktyk biznesu z ponad 15 letnim doświadczeniem w różnych projektach, aktualnie wspieram podmioty w różnych fazach ich rozwoju w roli mentora, coacha biznesu, doradcy biznesowego. Największa pasja to budowanie i rozwijanie nowych firm i produktów. Prowadzone przeze mnie warsztaty i procesy doradcze cechuje nieszablonowe podejście w rozwiązywaniu konkretnych problemów biznesowych czy dylematów managerskich.

Swoje doświadczenia zdobyłem m.in. zarządzając procesami zakupowymi komponentów dla fabryki LG Electronics, organizując i koordynując prace budowlane oraz zarządzając nowopowstałą fabryką styropianów i odlewów aluminiowych. Współpracowałem w tworzeniu planów projektu urbanistycznego Nowego Centrum Łodzi oraz organizowałem, a następnie zarządzałem działem operacyjno-finansowym w oddziale IKEA Łódź.